Sexologisk ärendehandledning och grupphandledning

Charlotte Makboul handleder ungdomsmottagningar och sexologmottagningar för vuxna med medicinsk eller terapeutisk personal såsom barnmorskor, läkare och kuratorer.

Handledningen utgår från en integrativ psykoterapeutisk metod med fokus på anknytningsteori och ACT, Acceptance and Commitment Therapy.  Handledarutbildningen är från SAPU.

Om ni är intresserade så kan ni boka tid för en intervju så får ni höra hur jag tänker kring sexologi och handledning.

Priset för handledning är 1800kr + moms/45 minuter plus 700kr/60 minuter reseersättning om ni vill att jag åker ut till er.